Statystyki

Wycena

Kapitalizacja176,32 mln
C/WK2,607
C/S10,06
C/Z12,6479

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)79,57 %
Marża operacyjna (ttm)30,27 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)41,52 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)15,94 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)17,52 mln
Przychód na akcję (ttm)0,4453
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)5,08 mln
EBIT5,30 mln
EBITDA5,66 mln
Zysk netto13,94 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)413,56 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)18,87
Zobowiązania finansowe (mrq)177,97 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,5335
Wartość księgowa (mrq)67,64 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)8,6696

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)724,81 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.17,6000 (2019-10-14)
Max.23,2000 (2019-10-18)
Zamkn.19,1000
Zmiana18,32 %

1 miesiąc

Min.14,4000 (2019-09-23)
Max.24,6000 (2019-09-30)
Zamkn.14,4000
Zmiana56,94 %

3 miesiące

Min.12,0000 (2019-08-22)
Max.24,6000 (2019-09-30)
Zamkn.14,3000
Zmiana58,04 %

5 miesięcy

Min.7,6500 (2019-07-09)
Max.24,6000 (2019-09-30)
Zamkn.10,0000
Zmiana126,00 %

1 rok

Min.4,2600 (2019-01-04)
Max.24,6000 (2019-09-30)
Zamkn.6,5000
Zmiana247,69 %

Średnia krocząca

50 dni17,1200
200 dni12,0666

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)904,17
Średni wolumen (3 miesiące)1,03 tys.
Liczba akcji7,80 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie