Statystyki

Wycena

Kapitalizacja565,14 tys.
C/WK-0,018
C/S16,53
C/Z-1,7791

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2017-12-31
Ostatni raport kwartalny2018-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-929,25 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-2,77 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)34,18 tys.
Przychód na akcję (ttm)165,3214
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-412,79 tys.
EBIT-317,66 tys.
EBITDA-308,92 tys.
Zysk netto-317,66 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)18,48 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)305,82
Zobowiązania finansowe (mrq)9,85 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,2785
Wartość księgowa (mrq)-30,80 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)-5,4498

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-13,92 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji5,65 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie