Statystyki

Wycena

Kapitalizacja50,87 mln
C/WK0,522
C/S0,04
C/Z-1,4448

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-2,46 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-1,41 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-0,25 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)1,42 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0119
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-16,20 mln
EBIT-34,89 mln
EBITDA-26,30 mln
Zysk netto-35,21 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)85,93 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,20
Zobowiązania finansowe (mrq)546,26 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,8556
Wartość księgowa (mrq)97,42 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,7451

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)13,11 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.2,9500 (2020-01-22)
Max.3,1800 (2020-01-16)
Zamkn.3,1300
Zmiana-4,15 %

1 miesiąc

Min.2,9500 (2020-01-22)
Max.3,4500 (2020-01-10)
Zamkn.3,1200
Zmiana-3,85 %

3 miesiące

Min.2,8500 (2019-11-12)
Max.3,4500 (2020-01-10)
Zamkn.2,9700
Zmiana1,01 %

5 miesięcy

Min.2,8500 (2019-11-12)
Max.3,4500 (2020-01-10)
Zamkn.3,2300
Zmiana-7,12 %

1 rok

Min.2,5500 (2019-03-01)
Max.4,2400 (2019-03-14)
Zamkn.2,9300
Zmiana2,39 %

Średnia krocząca

50 dni3,0404
200 dni3,1785

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)23,17 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)15,98 tys.
Liczba akcji16,96 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie