Statystyki

Wycena

Kapitalizacja94,96 mln
C/WK0,939
C/S0,06
C/Z43,0069

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)0,13 %
Marża operacyjna (ttm)0,14 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)4,77 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)0,85 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)1,64 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0103
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-6,12 mln
EBIT2,31 mln
EBITDA10,54 mln
Zysk netto2,21 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)83,21 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,20
Zobowiązania finansowe (mrq)562,77 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,8769
Wartość księgowa (mrq)101,08 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)5,9608

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-3,29 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.4,7000 (2020-07-30)
Max.5,8400 (2020-07-29)
Zamkn.5,7000
Zmiana-1,75 %

1 miesiąc

Min.4,1500 (2020-07-10)
Max.5,8400 (2020-07-29)
Zamkn.4,3000
Zmiana30,23 %

3 miesiące

Min.3,1100 (2020-05-14)
Max.5,8400 (2020-07-29)
Zamkn.3,2500
Zmiana72,31 %

5 miesięcy

Min.1,9200 (2020-03-19)
Max.5,8400 (2020-07-29)
Zamkn.1,9700
Zmiana184,26 %

1 rok

Min.1,6600 (2020-03-16)
Max.5,8400 (2020-07-29)
Zamkn.3,2800
Zmiana70,73 %

Średnia krocząca

50 dni4,2088
200 dni3,2408

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)71,84 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)59,08 tys.
Liczba akcji16,96 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie