Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,92 mln
C/WK2,360
C/S0,81
C/Z17,6820

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)4,57 %
Marża operacyjna (ttm)0,73 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)12,70 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)7,58 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)3,62 mln
Przychód na akcję (ttm)2,0701
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)189,90 tys.
EBIT26,60 tys.
EBITDA96,30 tys.
Zysk netto165,40 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)286,30 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)26,19
Zobowiązania finansowe (mrq)1,91 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8061
Wartość księgowa (mrq)1,24 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,1653

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-119,90 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.0,2220 (2020-04-09)
Max.0,2800 (2020-05-07)
Zamkn.0,2220
Zmiana75,68 %

5 miesięcy

Min.0,2100 (2020-03-12)
Max.0,2800 (2020-05-07)
Zamkn.0,2540
Zmiana53,54 %

1 rok

Min.0,2100 (2020-03-12)
Max.0,3300 (2019-08-12)
Zamkn.0,2440
Zmiana59,84 %

Średnia krocząca

50 dni0,2488
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)1,00 tys.
Liczba akcji7,50 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie