Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,80 mln
C/WK1,479
C/S0,53
C/Z8,8851

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)5,95 %
Marża operacyjna (ttm)7,96 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)15,91 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)8,88 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)3,41 mln
Przychód na akcję (ttm)2,2011
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)313,24 tys.
EBIT271,09 tys.
EBITDA383,67 tys.
Zysk netto202,56 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)149,80 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)50,06
Zobowiązania finansowe (mrq)2,16 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,9732
Wartość księgowa (mrq)1,22 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,1623

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)395,40 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.0,2380 (2019-12-06)
Max.0,2400 (2019-12-06)
Zamkn.0,2400
Zmiana0,00 %

1 miesiąc

Min.0,2240 (2019-11-28)
Max.0,3000 (2019-11-12)
Zamkn.0,3000
Zmiana-20,00 %

3 miesiące

Min.0,2240 (2019-11-28)
Max.0,3200 (2019-10-07)
Zamkn.0,3000
Zmiana-20,00 %

5 miesięcy

Min.0,2240 (2019-11-28)
Max.0,3300 (2019-08-12)
Zamkn.0,2600
Zmiana-7,69 %

1 rok

Min.0,2000 (2018-12-17)
Max.0,3300 (2019-08-12)
Zamkn.0,2300
Zmiana4,35 %

Średnia krocząca

50 dni0,2889
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)1,01 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)2,01 tys.
Liczba akcji7,50 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie