Statystyki

Wycena

Kapitalizacja398,22 mln
C/WK0,678
C/S0,08
C/Z11,2205

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-06-30
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)0,74 %
Marża operacyjna (ttm)0,69 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)5,83 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)2,12 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)4,81 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0034
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)41,59 mln
EBIT32,99 mln
EBITDA37,07 mln
Zysk netto35,49 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)231,10 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,07
Zobowiązania finansowe (mrq)1,64 mld
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,5120
Wartość księgowa (mrq)587,55 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)36,2965

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)9,19 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.22,5000 (2020-05-06)
Max.24,9000 (2020-05-08)
Zamkn.23,4000
Zmiana5,13 %

3 miesiące

Min.13,5000 (2020-03-16)
Max.24,9000 (2020-05-08)
Zamkn.15,9000
Zmiana54,72 %

5 miesięcy

Min.13,5000 (2020-03-16)
Max.26,5000 (2020-01-20)
Zamkn.24,6000
Zmiana-

1 rok

Min.13,5000 (2020-03-16)
Max.27,0000 (2019-12-16)
Zamkn.15,4500
Zmiana59,22 %

Średnia krocząca

50 dni18,7270
200 dni20,8833

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)6,63 tys.
Liczba akcji16,19 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie