Statystyki

Wycena

Kapitalizacja87,28 tys.
C/WK-0,001
C/S0,00
C/Z-0,0114

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-15,24 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-12,53 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)38,79 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0205
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-4,38 mln
EBIT-5,91 mln
EBITDA-4,05 mln
Zysk netto-7,67 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)3,64 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,22
Zobowiązania finansowe (mrq)57,20 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,1047
Wartość księgowa (mrq)-171,54 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)-216,1913

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)5,92 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.0,1100 (2019-07-26)
Max.0,5000 (2019-07-05)
Zamkn.0,5000
Zmiana-78,00 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji793,45 tys. szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie