Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży49 695,0058 046,0051 545,0075 328,00
Koszty sprzedaży-573,00-525,00-492,00-1 113,00
Koszty ogólnego zarządu-6 938,00-7 147,00-7 873,00-8 750,00
Koszt własny sprzedaży-47 548,00-56 142,00-51 960,00-74 564,00
Zysk/strata ze sprzedaży-5 364,00-5 768,00-8 780,00-9 099,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-5 364,00-5 768,00-8 780,00-9 099,00
Pozostałe przychody operacyjne28 147,0021 737,0029 783,0024 748,00
Pozostałe koszty operacyjne-28 841,00-19 496,00-16 342,00-16 596,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-6 058,00-3 527,004 661,00-947,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-6 058,00-3 527,004 661,00-947,00
Przychody finansowe20 019,0011 567,0015 071,008 027,00
Wynik na inwestycjach-17 933,00--8 146,00-
Koszty finansowe-2 453,00-7 897,00-11 722,00-2 766,00
Zysk/strata brutto-6 425,00143,00-136,004 314,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-6 425,00143,00-136,004 314,00
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej---202,00
Podatek dochodowy1 981,00116,00-955,00139,00
Zysk/strata netto-4 444,00259,00-1 091,004 655,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży49 695,0058 046,0051 545,0075 328,00
Zysk/strata ze sprzedaży-5 364,00-5 768,00-8 780,00-9 099,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-6 058,00-3 527,004 661,00-947,00
EBITDA-3 557,00-111,008 115,002 535,00
Zysk/strata brutto-6 425,00143,00-136,004 314,00
Zysk/strata netto-4 444,00259,00-1 091,004 655,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-2 848,00279,00-1 028,004 751,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-1 596,00-20,00-63,00-96,00
Zysk na akcję-3,590,35-1,305,99
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie