Statystyki

Wycena

Kapitalizacja178,88 mln
C/WK1,168
C/S0,06
C/Z-3,5931

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-0,96 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-46,70 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-12,12 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)3,22 mld
Przychód na akcję (ttm)0,0389
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,70 mln
EBIT-30,83 mln
EBITDA-26,79 mln
Zysk netto-49,78 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)5,58 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)22,47
Zobowiązania finansowe (mrq)207,33 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,0364
Wartość księgowa (mrq)153,12 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,2224

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)955,00 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.1,4260 (2019-07-05)
Max.1,4300 (2019-07-10)
Zamkn.1,4280
Zmiana-

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji125,27 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie