Statystyki

Wycena

Kapitalizacja4,39 mln
C/WK1,702
C/S0,65
C/Z8,2808

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)7,90 %
Marża operacyjna (ttm)10,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)9,94 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)5,18 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)6,71 mln
Przychód na akcję (ttm)0,4015
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)886,01 tys.
EBIT699,95 tys.
EBITDA1,15 mln
Zysk netto530,44 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)45,34 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)59,43
Zobowiązania finansowe (mrq)4,19 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,9722
Wartość księgowa (mrq)2,58 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,9577

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)1,24 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.1,6300 (2019-12-06)
Max.1,6300 (2019-12-06)
Zamkn.1,6300
Zmiana0,00 %

1 miesiąc

Min.1,6000 (2019-11-20)
Max.1,6500 (2019-11-22)
Zamkn.1,6000
Zmiana1,87 %

3 miesiące

Min.1,6000 (2019-11-20)
Max.1,7000 (2019-10-15)
Zamkn.1,6200
Zmiana0,62 %

5 miesięcy

Min.1,6000 (2019-11-20)
Max.1,9000 (2019-08-06)
Zamkn.1,7600
Zmiana-7,39 %

1 rok

Min.1,3900 (2019-04-08)
Max.5,5000 (2019-03-04)
Zamkn.1,8000
Zmiana-9,44 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)375,00
Średni wolumen (3 miesiące)523,60
Liczba akcji2,69 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie