Statystyki

Wycena

Kapitalizacja4,26 mln
C/WK1,650
C/S0,63
C/Z8,0268

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)7,90 %
Marża operacyjna (ttm)10,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)9,94 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)5,18 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)6,71 mln
Przychód na akcję (ttm)0,4015
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)886,01 tys.
EBIT699,95 tys.
EBITDA1,15 mln
Zysk netto530,44 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)45,34 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)59,43
Zobowiązania finansowe (mrq)4,19 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,9722
Wartość księgowa (mrq)2,58 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,9577

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)1,24 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.1,5000 (2020-01-09)
Max.1,6500 (2020-01-10)
Zamkn.1,5000
Zmiana5,33 %

3 miesiące

Min.1,5000 (2020-01-09)
Max.1,6500 (2019-10-31)
Zamkn.1,6500
Zmiana-4,24 %

5 miesięcy

Min.1,5000 (2020-01-09)
Max.1,7000 (2019-10-15)
Zamkn.1,6800
Zmiana-5,95 %

1 rok

Min.1,3900 (2019-04-08)
Max.5,5000 (2019-03-04)
Zamkn.2,1600
Zmiana-26,85 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)740,13
Liczba akcji2,69 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie