Statystyki

Wycena

Kapitalizacja3,85 mln
C/WK1,201
C/S0,54
C/Z4,4431

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)12,16 %
Marża operacyjna (ttm)6,17 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)34,67 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)19,66 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)7,13 mln
Przychód na akcję (ttm)0,3779
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)709,13 tys.
EBIT439,86 tys.
EBITDA926,61 tys.
Zysk netto867,30 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)40,46 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)66,60
Zobowiązania finansowe (mrq)5,13 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,6371
Wartość księgowa (mrq)3,21 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,1910

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)924,08 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.1,5300 (2020-05-11)
Max.1,5300 (2020-05-11)
Zamkn.1,5300
Zmiana-6,54 %

3 miesiące

Min.1,4500 (2020-03-11)
Max.1,5500 (2020-05-05)
Zamkn.1,4500
Zmiana-1,38 %

5 miesięcy

Min.1,4500 (2020-03-09)
Max.2,4000 (2020-02-11)
Zamkn.1,7000
Zmiana-15,88 %

1 rok

Min.1,4500 (2020-03-09)
Max.2,4000 (2020-02-11)
Zamkn.1,5300
Zmiana-6,54 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)1,70 tys.
Liczba akcji2,69 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie