Statystyki

Wycena

Kapitalizacja22,10 mln
C/WK27,393
C/S10,82
C/Z-35,0575

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-30,79 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)1,09 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)0,88 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)2,04 mln
Przychód na akcję (ttm)0,2447
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-628,58 tys.
EBIT-629,09 tys.
EBITDA-629,09 tys.
Zysk netto-630,39 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)672,03 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,74
Zobowiązania finansowe (mrq)944,35 tys.
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)6,8647
Wartość księgowa (mrq)806,78 tys.
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,6136

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-452,08 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.45,0000 (2020-07-31)
Max.50,0000 (2020-08-05)
Zamkn.47,0000
Zmiana-5,96 %

1 miesiąc

Min.40,0000 (2020-07-27)
Max.79,0000 (2020-07-10)
Zamkn.75,0000
Zmiana-41,07 %

3 miesiące

Min.24,2000 (2020-06-02)
Max.90,0000 (2020-06-25)
Zamkn.29,4000
Zmiana50,34 %

5 miesięcy

Min.15,0000 (2020-03-23)
Max.90,0000 (2020-06-25)
Zamkn.15,3000
Zmiana188,89 %

1 rok

Min.12,0000 (2020-03-12)
Max.90,0000 (2020-06-25)
Zamkn.26,4000
Zmiana67,42 %

Średnia krocząca

50 dni53,4720
200 dni30,6820

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)670,43
Średni wolumen (3 miesiące)1,14 tys.
Liczba akcji500,00 tys. szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie