Statystyki

Wycena

Kapitalizacja3,50 mln
C/WK1,527
C/S0,32
C/Z6,8937

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)4,66 %
Marża operacyjna (ttm)7,40 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)23,30 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)9,01 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)10,88 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1648
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)950,30 tys.
EBIT805,40 tys.
EBITDA912,19 tys.
Zysk netto507,04 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)51,01 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)35,14
Zobowiązania finansowe (mrq)5,66 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8316
Wartość księgowa (mrq)2,29 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,2766

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)310,26 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.1,1100 (2020-04-09)
Max.1,5700 (2020-05-12)
Zamkn.1,1200
Zmiana74,11 %

5 miesięcy

Min.0,7000 (2020-03-12)
Max.1,9200 (2020-02-14)
Zamkn.1,8100
Zmiana7,73 %

1 rok

Min.0,7000 (2020-03-12)
Max.2,4200 (2020-02-05)
Zamkn.0,8400
Zmiana132,14 %

Średnia krocząca

50 dni1,3001
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)6,15 tys.
Liczba akcji1,79 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie