Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,08 mln
C/WK1,046
C/S0,23
C/Z6,0531

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)3,80 %
Marża operacyjna (ttm)5,95 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)24,80 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)9,05 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)9,05 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1980
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)625,24 tys.
EBIT538,32 tys.
EBITDA642,83 tys.
Zysk netto343,51 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)75,57 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)23,72
Zobowiązania finansowe (mrq)5,15 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8636
Wartość księgowa (mrq)1,99 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,1094

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)274,66 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.1,1300 (2019-12-05)
Max.1,1600 (2019-12-03)
Zamkn.1,1600
Zmiana0,00 %

1 miesiąc

Min.0,9800 (2019-11-18)
Max.1,1900 (2019-11-12)
Zamkn.1,1900
Zmiana-2,52 %

3 miesiące

Min.0,8200 (2019-10-30)
Max.1,1900 (2019-11-06)
Zamkn.1,1000
Zmiana5,45 %

5 miesięcy

Min.0,8200 (2019-10-30)
Max.1,4000 (2019-08-14)
Zamkn.1,0600
Zmiana9,43 %

1 rok

Min.0,5600 (2019-06-06)
Max.1,4000 (2019-08-14)
Zamkn.0,6900
Zmiana68,12 %

Średnia krocząca

50 dni1,1376
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)1,48 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)4,90 tys.
Liczba akcji1,79 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie