Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży168,1329 619,7764 885,06425,63
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-2 124,16-31 201,09-34 419,57-2 652,11
Zysk/strata ze sprzedaży-1 956,03-1 581,3230 465,50-2 226,48
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-1 956,03-1 581,3230 465,50-2 226,48
Pozostałe przychody operacyjne186,982 768,02442,9953,38
Wynik na aktywach niefinansowych-0,10--
Pozostałe koszty operacyjne-94,34-357,16-400,76-959,69
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 863,39829,6430 507,73-3 132,79
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 863,39829,6430 507,73-3 132,79
Przychody finansowe775,841 648,88353,20316,10
Wynik na inwestycjach5 791,80-764,55-417,38-
Koszty finansowe-371,98-304,95-8,41-2,62
Zysk/strata brutto4 332,271 409,0230 435,15-2 819,31
Zysk netto
Zysk/strata brutto4 332,271 409,0230 435,15-2 819,31
Podatek dochodowy-565,89-134,01-362,49262,26
Zysk/strata netto3 766,381 275,0030 072,66-2 557,05
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży168,1329 619,7764 885,06425,63
Zysk/strata ze sprzedaży-1 956,03-1 581,3230 465,50-2 226,48
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 863,39829,6430 507,73-3 132,79
EBITDA-1 316,671 257,3130 935,50-2 953,61
Zysk/strata brutto4 332,271 409,0230 435,15-2 819,31
Zysk/strata netto3 766,381 275,0030 072,66-2 557,05
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 766,381 275,0030 072,66-2 557,05
Zysk na akcję0,200,071,58-0,13
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie