Statystyki

Wycena

Kapitalizacja24,80 mln
C/WK0,652
C/S1,04
C/Z9,6278

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)10,85 %
Marża operacyjna (ttm)8,27 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)7,46 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)6,40 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)23,75 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1735
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)1,97 mln
EBIT1,96 mln
EBITDA3,01 mln
Zysk netto2,58 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)53,90 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)76,43
Zobowiązania finansowe (mrq)44,32 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)2,4478
Wartość księgowa (mrq)38,06 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)9,2399

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)1,22 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.6,0000 (2019-11-12)
Max.6,0800 (2019-11-06)
Zamkn.6,0800
Zmiana-0,99 %

1 miesiąc

Min.5,4600 (2019-10-28)
Max.6,0800 (2019-10-16)
Zamkn.6,0800
Zmiana-0,99 %

3 miesiące

Min.4,9000 (2019-10-02)
Max.7,5000 (2019-08-23)
Zamkn.7,3600
Zmiana-18,21 %

5 miesięcy

Min.4,9000 (2019-10-02)
Max.8,7000 (2019-07-01)
Zamkn.7,7800
Zmiana-22,62 %

1 rok

Min.4,9000 (2019-10-02)
Max.14,5000 (2018-11-26)
Zamkn.13,0000
Zmiana-53,69 %

Średnia krocząca

50 dni6,1992
200 dni9,2261

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)1,07 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)2,73 tys.
Liczba akcji4,12 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie