Statystyki

Wycena

Kapitalizacja19,73 mln
C/WK0,537
C/S0,83
C/Z7,6606

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)10,85 %
Marża operacyjna (ttm)8,27 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)5,92 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)5,00 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)23,75 mln
Przychód na akcję (ttm)0,1735
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)1,97 mln
EBIT1,96 mln
EBITDA3,01 mln
Zysk netto2,58 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)12,25 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)336,36
Zobowiązania finansowe (mrq)44,49 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,8099
Wartość księgowa (mrq)36,76 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)8,9228

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)1,22 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.3,5800 (2020-03-31)
Max.3,9000 (2020-03-31)
Zamkn.3,8900
Zmiana23,14 %

1 miesiąc

Min.3,1200 (2020-03-18)
Max.4,9000 (2020-03-10)
Zamkn.4,8800
Zmiana-1,84 %

3 miesiące

Min.3,1200 (2020-03-18)
Max.5,6000 (2020-01-14)
Zamkn.5,5800
Zmiana-14,16 %

5 miesięcy

Min.3,1200 (2020-03-18)
Max.5,7400 (2019-11-22)
Zamkn.5,6800
Zmiana-15,67 %

1 rok

Min.3,1200 (2020-03-18)
Max.13,5000 (2019-04-18)
Zamkn.12,6000
Zmiana-61,98 %

Średnia krocząca

50 dni4,6202
200 dni6,1005

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)1,32 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,47 tys.
Liczba akcji4,12 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie