Statystyki

Wycena

Kapitalizacja4,62 mln
C/WK7,892
C/S4,83
C/Z-9,8776

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-35,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-7,92 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-6,39 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)956,70 tys.
Przychód na akcję (ttm)2,2996
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-161,42 tys.
EBIT-338,92 tys.
EBITDA-326,72 tys.
Zysk netto-467,73 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)745,10 tys.
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,6060
Wartość księgowa (mrq)585,44 tys.
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,2661

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)196,96 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.1,8400 (2020-01-17)
Max.2,1800 (2020-01-16)
Zamkn.2,0400
Zmiana2,94 %

1 miesiąc

Min.1,6000 (2020-01-07)
Max.2,1800 (2020-01-15)
Zamkn.1,8500
Zmiana13,51 %

3 miesiące

Min.0,7500 (2019-11-05)
Max.2,5000 (2019-12-12)
Zamkn.0,8000
Zmiana162,50 %

5 miesięcy

Min.0,2100 (2019-09-05)
Max.2,5000 (2019-12-12)
Zamkn.0,2100
Zmiana900,00 %

1 rok

Min.0,1900 (2019-08-23)
Max.2,5000 (2019-12-12)
Zamkn.0,2500
Zmiana740,00 %

Średnia krocząca

50 dni1,6052
200 dni0,6184

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)3,54 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)4,89 tys.
Liczba akcji2,20 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie