Statystyki

Wycena

Kapitalizacja3,85 mln
C/WK6,576
C/S4,02
C/Z-8,2313

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-35,43 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-7,92 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-6,39 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)956,70 tys.
Przychód na akcję (ttm)2,2996
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-161,42 tys.
EBIT-338,92 tys.
EBITDA-326,72 tys.
Zysk netto-467,73 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)745,10 tys.
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,6060
Wartość księgowa (mrq)585,44 tys.
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,2661

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)196,96 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.1,4400 (2019-12-09)
Max.1,7500 (2019-12-04)
Zamkn.1,6400
Zmiana6,71 %

1 miesiąc

Min.0,8400 (2019-11-12)
Max.1,7500 (2019-12-04)
Zamkn.0,9900
Zmiana76,77 %

3 miesiące

Min.0,2120 (2019-09-17)
Max.1,7500 (2019-12-04)
Zamkn.0,2120
Zmiana725,47 %

5 miesięcy

Min.0,1900 (2019-08-23)
Max.1,7500 (2019-12-04)
Zamkn.0,2100
Zmiana733,33 %

1 rok

Min.0,1900 (2019-08-23)
Max.1,7500 (2019-12-04)
Zamkn.0,2200
Zmiana695,45 %

Średnia krocząca

50 dni0,8262
200 dni0,4001

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)5,85 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)8,29 tys.
Liczba akcji2,20 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie