Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,42 mln
C/WK4,382
C/S2,32
C/Z-66,3759

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-12-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-4,45 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-5,69 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-4,49 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)1,04 mln
Przychód na akcję (ttm)2,1059
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-45,55 tys.
EBIT-46,51 tys.
EBITDA-39,78 tys.
Zysk netto-36,46 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)423,56 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)5,19
Zobowiązania finansowe (mrq)703,14 tys.
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,6038
Wartość księgowa (mrq)552,29 tys.
Wartość księgowa na akcję (mrq)0,2510

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-103,43 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.1,0000 (2020-03-27)
Max.1,4900 (2020-03-26)
Zamkn.1,3300
Zmiana-17,29 %

1 miesiąc

Min.0,6900 (2020-03-16)
Max.1,6000 (2020-03-05)
Zamkn.1,6000
Zmiana-31,25 %

3 miesiące

Min.0,6900 (2020-03-16)
Max.2,9000 (2020-02-13)
Zamkn.1,8200
Zmiana-39,56 %

5 miesięcy

Min.0,6900 (2020-03-16)
Max.2,9000 (2020-02-13)
Zamkn.1,1000
Zmiana-

1 rok

Min.0,1900 (2019-08-23)
Max.2,9000 (2020-02-13)
Zamkn.0,3300
Zmiana233,33 %

Średnia krocząca

50 dni1,6538
200 dni0,9201

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)2,20 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)3,66 tys.
Liczba akcji2,20 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie