ZWZ - lista akcjonariuszy

2017-06-30 14:43:20

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2017

Data sporządzenia:

2017-06-30

Skrócona nazwa emitenta

2INTELLECT.COM S.A.

Temat

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:

Zarząd 2intellect.com S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2017r. , posiadały co najmniej 5% w głosach: 1. Grześkowiak Beata, posiadająca 280 000 głosów, co stanowiło 32,94 % ogólnej liczby głosów na WZ i 12,73 % głosów ogółem w Spółce. 2. Grześkowiak Dariusz, posiadający 125 000 głosów, co stanowiło 14,71 % ogólnej liczby głosów na WZ i 5,68 % głosów ogółem w Spółce. 3. Bławat Mariusz, posiadający 125 000 głosów, co stanowiło 14,71 % ogólnej liczby głosów na WZ i 5,68 % głosów ogółem w Spółce. 4. Kurzawski Karol posiadający 160 000 głosów, co stanowiło 18,82 % ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27 % głosów ogółem w Spółce. 5. DM Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiadająca 160 000 głosów, co stanowiło 18,82 % ogólnej liczby głosów na WZ i 7,27 % głosów ogółem w Spółce.

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2017-06-30

Dariusz Grześkowiak

Prezes Zarządu