Statystyki

Wycena

Kapitalizacja1,04 mln
C/WK-0,203
C/S0,07
C/Z-0,0993

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-80,41 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-47,25 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)14,09 mln
Przychód na akcję (ttm)0,8205
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)2,27 mln
EBIT-11,33 mln
EBITDA-11,33 mln
Zysk netto-10,47 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)635,86 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)18,18
Zobowiązania finansowe (mrq)21,11 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)0,3208
Wartość księgowa (mrq)-5,12 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)-0,4432

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-526,87 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.0,0900 (2019-09-02)
Max.0,1040 (2019-08-07)
Zamkn.0,1040
Zmiana-13,46 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji11,56 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie