Żądanie wykupu obligacji

2019-07-02 10:38:07

1. RAPORT BIEŻĄCY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2019

Data sporządzenia:

2019-07-02

Skrócona nazwa emitenta

2C PARTNERS S.A.

Temat

Informacja o żądaniach wykupu obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd 2C Partners S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, że na dzień dzisiejszy Emitent otrzymał łącznie: - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii U zobowiązujące go do wykupu łącznie 513 sztuk obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1 960 sztuki obligacji serii U o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 893 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii W zobowiązujące go do wykupu łącznie 960 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1820 sztuk obligacji serii W o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 1342 sztuki obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii X zobowiązujące go do wykupu łącznie 613 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 1080 sztuk obligacji serii X o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 840 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii Y zobowiązujące go do wykupu łącznie 731 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 03 grudnia 2018 r. Do wykupu pozostaje 1689 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii Z zobowiązujące go do wykupu łącznie 490 sztuk obligacji serii Z o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 3985 sztuk obligacji serii Y o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 570 sztuk obligacji. - żądania wykupu obligacji od obligatariuszy serii AA zobowiązujące go do wykupu łącznie 524 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 PLN. Łącznie Spółka wyemitowała 2 879 sztuk obligacji serii AA o wartości nominalnej 1000 zł każda i terminie wykupu 13 stycznia 2019 r. Do wykupu pozostaje 674 sztuk obligacji. W wyniku przeprowadzonej analizy, Emitent uznał, że uzasadnione jest zakwalifikowanie wskazanych powyżej informacji jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR, podlegającej publikacji w formie niniejszego raportu.

Załączniki

Plik

Opis

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2019-07-02

Łukasz Tylec

Prezes Zarządu

Łukasz Tylec