Statystyki

Wycena

Kapitalizacja936,61 mln
C/WK8,830
C/S11,41
C/Z24,9430

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)45,73 %
Marża operacyjna (ttm)57,18 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)20,20 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)16,52 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)82,11 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0279
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)47,66 mln
EBIT46,95 mln
EBITDA51,44 mln
Zysk netto37,55 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)13,85 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,17
Zobowiązania finansowe (mrq)138,76 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,5843
Wartość księgowa (mrq)106,07 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)46,3762

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)39,05 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.407,0000 (2020-01-10)
Max.422,0000 (2020-01-15)
Zamkn.414,5000
Zmiana-1,21 %

1 miesiąc

Min.380,0000 (2019-12-20)
Max.422,0000 (2020-01-15)
Zamkn.390,0000
Zmiana5,00 %

3 miesiące

Min.327,5000 (2019-11-04)
Max.422,0000 (2020-01-15)
Zamkn.353,5000
Zmiana15,84 %

5 miesięcy

Min.327,5000 (2019-11-04)
Max.429,0000 (2019-09-03)
Zamkn.405,0000
Zmiana1,11 %

1 rok

Min.260,0000 (2019-02-07)
Max.430,0000 (2019-07-17)
Zamkn.275,0000
Zmiana48,91 %

Średnia krocząca

50 dni370,5600
200 dni383,7075

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)5,30 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,33 tys.
Liczba akcji2,29 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie