Statystyki

Wycena

Kapitalizacja805,09 mln
C/WK8,017
C/S9,80
C/Z21,4406

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-06-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)45,73 %
Marża operacyjna (ttm)57,18 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)21,70 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)18,30 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)82,11 mln
Przychód na akcję (ttm)0,0279
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)47,66 mln
EBIT46,95 mln
EBITDA51,44 mln
Zysk netto37,55 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)22,17 mln
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)0,10
Zobowiązania finansowe (mrq)126,62 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)6,1798
Wartość księgowa (mrq)100,42 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)43,9041

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)39,05 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.336,0000 (2019-10-18)
Max.390,0000 (2019-10-15)
Zamkn.385,0000
Zmiana-8,57 %

1 miesiąc

Min.336,0000 (2019-10-18)
Max.403,0000 (2019-10-09)
Zamkn.384,0000
Zmiana-8,33 %

3 miesiące

Min.336,0000 (2019-10-18)
Max.429,0000 (2019-09-03)
Zamkn.413,5000
Zmiana-14,87 %

5 miesięcy

Min.336,0000 (2019-10-18)
Max.430,0000 (2019-07-17)
Zamkn.393,0000
Zmiana-10,43 %

1 rok

Min.226,0000 (2018-11-19)
Max.430,0000 (2019-07-17)
Zamkn.303,0000
Zmiana16,17 %

Średnia krocząca

50 dni393,0700
200 dni357,3325

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)8,83 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,24 tys.
Liczba akcji2,29 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie