Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2017/12/312016/12/312015/12/312014/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży19 186,2727 015,8023 170,1015 798,33
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-10 197,08-11 975,13-8 737,23-4 338,93
Zysk/strata ze sprzedaży8 989,1915 040,6614 432,8611 459,39
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży8 989,1915 040,6614 432,8611 459,39
Pozostałe przychody operacyjne312,43486,27278,4957,23
Pozostałe koszty operacyjne-1 776,86-1 392,42-948,97-316,83
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 524,7614 134,5113 762,3811 199,79
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 524,7614 134,5113 762,3811 199,79
Przychody finansowe176,771 604,94925,83185,24
Wynik na inwestycjach237,54---
Koszty finansowe-3 408,57-8,64-7,87-0,96
Zysk/strata brutto4 530,4915 730,8114 680,3411 384,06
Zysk netto
Zysk/strata brutto4 530,4915 730,8114 680,3411 384,06
Podatek dochodowy-972,62-2 801,47-3 114,76-2 199,50
Zysk/strata netto3 557,8812 929,3411 565,589 184,56
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży19 186,2727 015,8023 170,1015 798,33
Zysk/strata ze sprzedaży8 989,1915 040,6614 432,8611 459,39
Zysk/strata z działalności operacyjnej7 524,7614 134,5113 762,3811 199,79
EBITDA9 238,6516 703,4816 231,2913 551,53
Zysk/strata brutto4 530,4915 730,8114 680,3411 384,06
Zysk/strata netto3 557,8812 929,3411 565,589 184,56
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej3 557,8812 929,3411 565,589 184,56
Zysk na akcję1,565,835,224,14
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie