Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/12/31
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży-1 708,006 335,004 358,006 698,00
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-3 240,00-1 845,00-2 276,00-3 411,00
Zysk/strata ze sprzedaży-4 948,004 490,002 082,003 287,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-4 948,004 490,002 082,003 287,00
Pozostałe przychody operacyjne1 599,001 369,00975,00536,00
Pozostałe koszty operacyjne-97,00-185,00-191,00-212,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-3 446,005 674,002 866,003 611,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-3 446,005 674,002 866,003 611,00
Koszty finansowe3 022,00-4 551,00-663,0078,00
Zysk/strata brutto-424,001 123,002 203,003 689,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-424,001 123,002 203,003 689,00
Podatek dochodowy654,00-955,00-576,00-725,00
Zysk/strata netto230,00168,001 627,002 964,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży-1 708,006 335,004 358,006 698,00
Zysk/strata ze sprzedaży-4 948,004 490,002 082,003 287,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-3 446,005 674,002 866,003 611,00
EBITDA-3 434,005 688,002 892,003 656,00
Zysk/strata brutto-424,001 123,002 203,003 689,00
Zysk/strata netto230,00168,001 627,002 964,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej222,00160,001 588,002 928,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących8,008,0039,0036,00
Zysk na akcję0,010,000,040,07
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie