Statystyki

Wycena

Kapitalizacja2,78 mln
C/WK0,166
C/S-
C/Z-0,5771

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-22,88 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-20,07 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)-
Przychód na akcję (ttm)-
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-1,44 mln
EBIT-1,47 mln
EBITDA-1,25 mln
Zysk netto-4,82 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)19,22 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,2470
Wartość księgowa (mrq)16,75 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,2034

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-1,17 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 miesiąc

Min.-
Max.-
Zamkn.
Zmiana-

3 miesiące

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

5 miesięcy

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

1 rok

Min.-
Max.-
Zamkn.-
Zmiana-

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)-
Średni wolumen (3 miesiące)-
Liczba akcji13,92 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie