Statystyki

Wycena

Kapitalizacja4,87 mln
C/WK0,291
C/S-
C/Z-1,0099

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)-
Marża operacyjna (ttm)-

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)-22,88 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)-20,07 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)-
Przychód na akcję (ttm)-
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)-1,44 mln
EBIT-1,47 mln
EBITDA-1,25 mln
Zysk netto-4,82 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)19,22 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)1,2470
Wartość księgowa (mrq)16,75 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)1,2034

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-1,17 mln

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.0,1500 (2020-04-02)
Max.0,2500 (2020-04-03)
Zamkn.0,2000
Zmiana75,00 %

1 miesiąc

Min.0,1500 (2020-04-02)
Max.0,2500 (2020-04-03)
Zamkn.0,2000
Zmiana75,00 %

3 miesiące

Min.0,1500 (2020-04-02)
Max.0,2500 (2020-04-03)
Zamkn.0,2000
Zmiana75,00 %

5 miesięcy

Min.0,1500 (2020-04-02)
Max.0,2500 (2020-04-03)
Zamkn.0,2000
Zmiana75,00 %

1 rok

Min.0,1500 (2020-04-02)
Max.0,2500 (2020-04-03)
Zamkn.0,2000
Zmiana75,00 %

Średnia krocząca

50 dni-
200 dni-

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)5,98 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)5,98 tys.
Liczba akcji13,92 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie