Raporty finansowe

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany

Rachunek wyników

Roczny
Półroczny
Kwartalny
Jednostkowy
Skonsolidowany
Rachunek wyników
Bilans
Przepływy pieniężne
Wszystkie liczby w tysiącach
Zakończenie okresu2018/12/312017/12/312016/12/312015/09/30
Sprzedaż
Przychody ze sprzedaży6 445,002 350,003 142,002 082,00
Koszty sprzedaży-1 047,00-466,00--
Koszty ogólnego zarządu-3 329,00-2 571,00-3 960,00-3 123,00
Koszt własny sprzedaży-3 981,00-1 428,00-3 636,00-1 990,00
Zysk/strata ze sprzedaży-1 912,00-2 115,00-4 454,00-3 031,00
Zysk operacyjny (EBIT)
Zysk/strata ze sprzedaży-1 912,00-2 115,00-4 454,00-3 031,00
Pozostałe przychody operacyjne1 221,00713,00384,00677,00
Pozostałe koszty operacyjne-623,00-178,00-387,00-170,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 314,00-1 580,00-4 457,00-2 524,00
Zysk z działalności gospodarczej
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 314,00-1 580,00-4 457,00-2 524,00
Przychody finansowe1 524,004 421,002 078,003 073,00
Wynik na inwestycjach-389,00-10,00-90,00
Koszty finansowe-5 713,00-1 335,00-24 965,00-16 762,00
Zysk/strata brutto-5 892,001 496,00-27 344,00-16 123,00
Zysk netto
Zysk/strata brutto-5 892,001 496,00-27 344,00-16 123,00
Podatek dochodowy1 012,00173,00318,00321,00
Zysk/strata netto-4 880,001 669,00-27 026,00-15 802,00
Podsumowanie
Przychody ze sprzedaży6 445,002 350,003 142,002 082,00
Zysk/strata ze sprzedaży-1 912,00-2 115,00-4 454,00-3 031,00
Zysk/strata z działalności operacyjnej-1 314,00-1 580,00-4 457,00-2 524,00
EBITDA-123,00-882,00-3 803,00-1 905,00
Zysk/strata brutto-5 892,001 496,00-27 344,00-16 123,00
Zysk/strata netto-4 880,001 669,00-27 026,00-15 802,00
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-4 798,001 669,00-27 026,00-15 802,00
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-82,00---
Zysk na akcję-0,340,12-1,94-1,14
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie