Statystyki

Wycena

Kapitalizacja75,27 mln
C/WK1,505
C/S20,94
C/Z46,3367

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2019-12-31
Ostatni raport kwartalny2020-03-31

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)45,19 %
Marża operacyjna (ttm)44,95 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)2,87 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)2,77 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)3,59 mln
Przychód na akcję (ttm)1,6647
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)1,66 mln
EBIT1,62 mln
EBITDA1,62 mln
Zysk netto1,62 mln

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)-
Zobowiązania finansowe (mrq)52,20 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)4,0932
Wartość księgowa (mrq)50,02 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)8,3600

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)478,45 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.8,1400 (2020-07-30)
Max.13,5000 (2020-08-03)
Zamkn.12,2000
Zmiana3,11 %

1 miesiąc

Min.8,1400 (2020-07-30)
Max.13,9000 (2020-07-09)
Zamkn.13,1000
Zmiana-3,97 %

3 miesiące

Min.5,3000 (2020-06-30)
Max.13,9000 (2020-07-09)
Zamkn.7,1000
Zmiana77,18 %

5 miesięcy

Min.4,9000 (2020-03-25)
Max.13,9000 (2020-07-09)
Zamkn.6,5000
Zmiana93,54 %

1 rok

Min.1,0700 (2019-08-07)
Max.13,9000 (2020-07-09)
Zamkn.1,5500
Zmiana711,61 %

Średnia krocząca

50 dni8,8226
200 dni6,6963

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)267,52 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)165,73 tys.
Liczba akcji5,98 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie