Statystyki

Wycena

Kapitalizacja48,46 mln
C/WK0,978
C/S23,42
C/Z93,4370

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)25,06 %
Marża operacyjna (ttm)40,57 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)4,48 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)4,33 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)2,07 mln
Przychód na akcję (ttm)2,8911
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)558,07 tys.
EBIT839,70 tys.
EBITDA850,64 tys.
Zysk netto518,69 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)189,94 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)31,50
Zobowiązania finansowe (mrq)51,00 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)5,4076
Wartość księgowa (mrq)49,57 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)8,2839

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-564,43 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.6,7500 (2020-01-22)
Max.9,3500 (2020-01-17)
Zamkn.8,8500
Zmiana-8,47 %

1 miesiąc

Min.4,1200 (2019-12-27)
Max.9,8000 (2020-01-14)
Zamkn.4,2200
Zmiana91,94 %

3 miesiące

Min.2,4000 (2019-11-04)
Max.9,8000 (2020-01-14)
Zamkn.3,2000
Zmiana153,12 %

5 miesięcy

Min.1,3400 (2019-09-11)
Max.9,8000 (2020-01-14)
Zamkn.1,4800
Zmiana447,30 %

1 rok

Min.0,7300 (2019-01-25)
Max.9,8000 (2020-01-14)
Zamkn.0,7300
Zmiana1,01 tys.%

Średnia krocząca

50 dni4,9746
200 dni2,3802

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)262,92 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)160,03 tys.
Liczba akcji5,98 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie