Statystyki

Wycena

Kapitalizacja24,41 mln
C/WK0,493
C/S11,80
C/Z47,0646

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Rok podatkowy

Zakończenie roku podatkowego2018-12-31
Ostatni raport kwartalny2019-09-30

Rentowność

Marża zysku netto (ttm)25,06 %
Marża operacyjna (ttm)40,57 %

Efektywność zarządzania zasobami

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ttm)4,48 %
Wskaźnik rentowności aktywów (ttm)4,33 %

Rachunek zysków i strat

Przychód ze sprzedaży (ttm)2,07 mln
Przychód na akcję (ttm)2,8911
Zysk/strata ze sprzedaży (ttm)558,07 tys.
EBIT839,70 tys.
EBITDA850,64 tys.
Zysk netto518,69 tys.

Bilans

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (mrq)189,94 tys.
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na akcję (mrq)31,50
Zobowiązania finansowe (mrq)51,00 mln
Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe (mrq)5,4076
Wartość księgowa (mrq)49,57 mln
Wartość księgowa na akcję (mrq)8,2839

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (ttm)-564,43 tys.

Notowania

Historia cen

1 tydzień

Min.3,8000 (2019-12-09)
Max.4,6600 (2019-12-03)
Zamkn.4,4800
Zmiana-8,93 %

1 miesiąc

Min.3,0400 (2019-11-19)
Max.4,7800 (2019-11-12)
Zamkn.4,3400
Zmiana-5,99 %

3 miesiące

Min.1,7000 (2019-09-17)
Max.4,8000 (2019-11-08)
Zamkn.1,9500
Zmiana109,23 %

5 miesięcy

Min.0,9700 (2019-07-29)
Max.4,8000 (2019-11-08)
Zamkn.1,0600
Zmiana284,91 %

1 rok

Min.0,0400 (2018-12-11)
Max.4,8000 (2019-11-08)
Zamkn.0,0500
Zmiana8,06 tys.%

Średnia krocząca

50 dni3,4976
200 dni1,7687

Statystyki akcji

Średni wolumen (10 dni)60,67 tys.
Średni wolumen (3 miesiące)151,84 tys.
Liczba akcji5,98 mln szt.
Czy ta strona była pomocna?
Tak
Nie