Loading...

Analiza techniczna

Loading...

Analiza techniczna (analiza wykresów) jest to zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie analizy kształtowania się ich cen w przeszłości ("historia lubi się powtarzać"). Metoda ta opiera się na analizie ludzkich zachowań; inwestorzy i spekulanci reagują niemal zawsze w taki sam sposób na te same rodzaje wydarzeń. W przeciwieństwie do analizy fundamentalnej spółki, uwzględniającej zarówno informacje o otoczeniu globalnym, makroekonomicznym, regionalnym, branżowym, w jakim ona funkcjonuje, jak i raporty ogłaszane przez samą spółkę, w przypadku analizy technicznej nie są one uwzględniane. Wszystkie potrzebne do przeprowadzenia analizy technicznej informacje odczytuje się bezpośrednio z wykresów prezentujących historyczne zmiany cen analizowanego papieru wartościowego, waluty czy surowca. Modele analizy technicznej zakładają, że ceny akcji zmieniają się według możliwych do zaobserwowania, powtarzalnych schematów (formacji i układów). Zależnie od zastosowanego modelu można zauważyć powtarzalność pewnych figur geometrycznych lub zachowania wskaźników statystycznych. Inwestor kierujący się analizą techniczną poprzez umiejętne dokonywanie transakcji kupna i sprzedaży osiąga zyski wynikające z różnicy cen akcji. Nie ma przy tym znaczenia, czy spółka, której akcje się kupuje ma dobre perspektywy na przyszłość, chodzi jedynie o wygenerowanie sygnału wskazującego, czy dane akcje należałoby w danej chwili kupić, czy sprzedać. Analiza techniczna może być stosowana równolegle z analizą fundamentalną. Analiza fundamentalna odpowiada na pytanie: jaki walor kupić lub sprzedać, zaś analiza techniczna: kiedy to zrobić?. Analiza techniczna stosowana jest zazwyczaj w krótkookresowym horyzoncie inwestycyjnym. Natomiast analiza fundamentalna z zasady wykorzystywana jest w przypadku dłuższych inwestycji.

Analiza techniczna opiera się na 3 podstawowych założeniach:

  • Rynek jest mechanizmem dyskontującym przyszłość – zmiany podaży i popytu na giełdzie znajdują swoje odzwierciedlenie w cenach akcji.
  • Ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach (wzrostowym, spadkowym, bocznym) i będą tym trendom podlegać, dopóki nie nastąpią wyraźne sygnały oznajmujące odwrócenie tego trendu.
  • Historia się powtarza – analiza techniczna zajmuje się prognozowaniem przyszłości w oparciu o badanie przeszłości, wychodząc z założenia, że zbiorcze zachowania inwestorów na danym rynku powtarzają się według określonych schematów.

Trend

Trend jest kluczowym pojęciem dla inwestorów posługujących się analizą techniczną. Jest to kierunek, w którym w danym okresie podąża rynek. Ceny akcji niemal nigdy nie poruszają się po liniach prostych. Ich ruchy to serie krzywych, które wyglądem przypominają fale z wyraźnie rozrysowanymi wierzchołkami (opór) oraz punktami odbicia (wsparcie).

Wyróżniamy trzy rodzaje trendów:

  • Trend wzrostowy jest to seria szczytów i dołków, które tworzą się na coraz wyższych poziomach. Aby trend spełniał definicję trendu wzrostowego konieczne jest, by pokonywane zostawały poziomy kolejnych wierzchołków, które stanowią opór.  Korekty, które dotykają linii trendu wzrostowego, mogą być dobrym momentem do zakupu akcji, natomiast osiągnięcie linii trendu spadkowego może być znakiem do sprzedaży. Dodatkowo przełamanie linii trendu jest często jednym z najlepszych wczesnych sygnałów mówiących o zmianie bieżącego trendu.
  • Trend spadkowy jest to seria szczytów i dołków, które tworzą się na coraz niższych poziomach. Kolejne spadki przerywane są korektami, a po ich zakończeniu cena opada na jeszcze niższy poziom.
  • Trend boczny Występuje wtedy, gdy większość zwyżek i zniżek zatrzymuje się na podobnym poziomie. Trend boczny zwany jest także konsolidacją lub trendem horyzontalnym. Trend boczny występuje najczęściej, kiedy trend spadkowy przekształca się we wzrostowy (lub na odwrót) oraz jako przerwa w trendzie wzrostowym/spadkowym, po której następuje jego kontynuacja.

Granie na trendach

Warto wybierać spółki, które mają wzrostowy układ techniczny. Naturalnie najlepiej jest załapać się na trend w jego początkowej fazie, ale jest ryzyko, że to co wydawało nam się trendem w jego zarodku to tylko chwilowe zawirowanie. Bezpieczniejszą (i często stosowaną) metodą jest wejście w trakcie trwającego (od dłuższego czasu) trendu. Można się zastanawiać, czy nie wchodzimy do gry za późno; może ceny są wywindowane pod niebo i na większe zyski nie ma co liczyć, a nasze środki mogłyby zostać ulokować gdzie indziej. Bardzo często jednak to, co wydaje nam się trendem w szczytowej jego fazie, będzie dalej rosnąć, dając nam dobre zyski. Z zasady: trwający trend ma większą tendencję do kontynuacji ruchu niż do jego odwrócenia (przewaga statystyczna). Tak czy inaczej zabezpieczamy się automatycznym zleceniem stop (stop loss).  Problem pojawia się w sytuacji, kiedy dokonuje się korekta, a my zdajemy sobie sprawę, że weszliśmy w najgorszym możliwym momencie. Korekty w trendzie są czymś naturalnym, niestety wydarzenie takie aktywuje zlecenie stop i nasza jazda się zakończy. Trend może już za chwilę się ustabilizować i dalej piąć w górę, jednak my będziemy to obserwować już tylko z boku.  Zaleca się wchodzenie w korekcie (spadku cen) trendu wzrostowego. Unikniemy prawdopodobnie sytuacji wspomnianej w akapicie powyżej, gdyż spadek cen jest już za nami i do czasu wystąpienia kolejnej korekty zdążymy coś ugrać. Tutaj również możemy wejść w lepszym lub gorszym momencie, tzn. utrafić w dokładnie w dołek, a więc już tylko zarabiać, lub znaleźć się w trwającym wciąż spadku i starać się utrzymać nerwy na wodzy czekając na odbicie się waloru. Bezpieczniej jest wejść już po odbiciu się kursu, jednak w takim przypadku, część potencjalnych zysków przejdzie nam koło nosa.

Analiza techniczna, a analiza fundamentalna

Początkujący inwestorzy preferują zazwyczaj analizę techniczną, z biegiem czasu (chcąc przyjąć dłuższy horyzont inwestycyjny) zaczynają dostrzegać zalety badań fundamentalnych, aż w końcu stosują obie metody jednocześnie.  Analiza fundamentalna pozwala dokonać ogólnej oceny i wybrać (namierzyć) spółki mające solidne podstawy, a analiza techniczna pozwala poznać długo- i krótkoterminowe trendy oraz wybrać najbardziej odpowiedni moment na wejście (zakup akcji). Upraszczając: analiza fundamentalna odpowiada na pytanie czy warto zainwestować w daną spółkę, a analiza techniczna: kiedy to zrobić.

Czy ten artykuł był pomocny?
Tak
Nie